برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

سپند

/sepand/

مترادف سپند: اسفند، سپنج
سریالی از رضا کریمی با بازی حمیدرضا پگاه | سعید پورصمیمی | فلورا سام | گوهر خیراندیش | فردوس کاویانی و سپند امیرسلیمانی
شبی از شبها
اسپند سوخته
لام
كمال رسوليان
پاك و مقدس
واژگا
سپند= 3 پند
پندار کردار گفتار
اسفند
اسپند
سپند
پارسا
مقدس/ارجمند
اُمید
به اوستایی سپَنتَه و به پهلوی سپَند به معنی مقدس است. شاید اسپند یا اسفند هم چون مقدس بشمار می رفتند این برچسب را گرفتند.
..
کلمه سپند تو ادبیات ما بود معلممون گفت سپند =پاک و مقدس🤷


نام نویسی   |   ورود

شبکه مترجمین ایران