برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
زغال
الاس
زغال سنگ مرغوب
کک
ریزه آتش که از زغال یا هیزم در حال سوختن به هوا بجهد
جرقه
ماده ا ی طبی که از زغال سنگ میگیرند
امونیاک
مخلوطی از نیترات پتاسیم | گرد زغال و گوگرد که باعث انفجار می شود
باروت
بزغاله
جدی
پوست بزغاله
شورو
رنگ زغال
سیاه
فلز مرکب ا ز آهن و زغال
چدن
نوعی زغال
کک
راگنار
آلاس
مازیار
رگال
البرزا.
همان ذغال با کتابت غلط أمّا مشهور.
محمدحسین بهاری
زغال تازی شده ژگال یا زگال است.
بهتر است زگال بگوییم.
نیز پیشینیان انگِشت می‌گفته‌اند.


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی