برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
زانو
چوک, لولای پا
زانو بند شتر
عقال
زانو ترسان
ال
محل زانو زدن شتر
مناخ
ازانواع آرایش در بستکبال
شل
بالای زانو
ران
زانوان
رکب
زانوی در
لولا
نوعی از نشستن که کف پا را بر زمین بگذارند و زانوها را در بغل بگیرند
چمباتمه
کارگردان فیلمهای کازانوا براون و کمینگاه
,,,,
هومن دبیر
در اوستا: ژنو و درسنسکریت : جانو بوده است.ودربرخی گویش های کردی هم اکنون نیز " اژنو" گفته میشود.
Hossein

Zanu فارسی
Janu سنسکریت
Genu لاتین
Gony یونانی
Knee انگلیسی
همگی پیشینه یکسانی دارند ..

همینطور نسخه یونانی، gony، به شکل پسوند gon- و به معنی "زاویه دار" (وجه تسمه با زانو بخاطر زاویه ای است که این عضو بدن ایجاد می کند) در کلمه pentagon (پنج زاویه ای) به کار رفته است.

واژگانی چون" گونیا" و "قناس" نیز که در خود مفهوم زاویه را دارند به ترتیب با واژگان یونانی gonia و gonos معادل اند.

مرجع: youtube، کانال Originally Same
علی باقری
زانو :تحریف کلمه رانو یا قسمت کوچک ران می باشد.


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی