برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

رأی

/ra'y/

برابر پارسی: رای
رأی
اندیشه، تدبیر
به رأی غیر مثبت هریک از اعضای دایم شورای امنیت سازمان ملل متحد به قطع نامه های دارای آراء مثبت شورای امنیت در مسائل ماهوی گویند
وتو
هم رأی و صمیمی
یکدل
جمع رأی
ارا
خودرأی و مستبد
خودکامه
سازگار و هم رأی
موافق
سست رأی
دمدمی
متفق الرأی
همدل
وحید
تدبیر
علی باقری
رأی صواب: نظر روشن
دادگری دید به رأی صواب
صورت بیدادگری را بخواب
شفقت خود باز ندارد ز من
شرح مخزن الاسرار نظامی،دکتر برات زنجانی، ۱۳۷۲،ص۲۹۵.
علی دوستی نوگورانی
اندیشه_نظر_عقیده


نام نویسی   |   ورود