برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
خیاره
کنگره، دندانه
رزا امیری
کنگره؛ دندانه
بهرام
دندانه
فرزاد منصوری
خیاره نام روستای در۱۵کیلومتری سنندج میباشد
مهرداد
پسندیده و برگزیده


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی