برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
 
ا ز حواریون حضرت عیسی
یوحنا
از حواریون حضرت عیسی(ع)
مرقس
از حواریون خاین
یهودا
از حواریون دوازده گانه عیسی
یوحنا
از حواریون
یوحنا

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود