برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
حاسر
برهنه
فاطمه نازلی
به معنای محاسبگر، شمارنده و این قبیل...


نام نویسی   |   ورود