برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران
 
نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران
نداجا
نیروی دریایی جمهوری اسلامی ایران
نداجا
کیان
نوعی از حکومت برای اجرای همه ی قوانین الهی اسلام بوسیله ی جمهوری، توسط مردم. مردم ایران در 12 فروردین 1358 به جمهوری اسلامی رأی دادند. کشورهای موریتانی و پاکستان و افغانستان و ایران را ظاهراً جمهوری اسلامی مینامند.
علیرضا
islamic republic
🌠MM93🌠
جمهوری‌ اسلامی نوعی از حکومت است که مدعی است هم نظر و خواست مردم و هم دین( که همان اسلام باشد)در اداره کشور دخالت دارند!
این کلمه به نوعی شبیه کلمه مردم‌سالاری دینی است که توسط رسانه‌ها و شخصیت‌های مختلف در ایران مطرح می‌شود.
با این حال هنوز هیچ‌کسی معنا و مفهوم دقیق جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی را نمی‌داند و این کلمات و مفاهیم کاملاً مبهم هستند و به اعتقاد بسیاری از متفکران و آگاهان جمهوری اسلامی و مردم‌سالاری دینی اساساً جمع دو چیز متناقص و متضاد است و امکان به وجود آمدن ندارد.
چرا که جمهوری و مردم‌سالاری حالتی سیّال و متغیّر دارد و ممکن است یک روزی مردم به حزبی، سیاستی و گفتمانی رأی بدهند و روز دیگر و تحت شرایط جدیدی از آن حزب، سیاست و گفتمان روی برگردانده و به حزب، سیاست و گفتمانی جدید رأی بدهند.اما این موضوع در مورد دین صادق نیست و غالباً ادیان و به خصوص دین اسلام حالتی ایستا دارند و نظرات و دستورات اسلام در طول زمان اکثراً قابل‌تغییر،قابل‌تبدیل و یا اصلاح نیستند.
پس به این ترتیب نمی‌توان دو چیز متضاد(جمهوری که حالتی سیّال و متغیّر دارد و دین که ایستا و راکد است) را با هم جمع کرد.
کامران
در نوع امروزی نوعی از حکومت که در آن بتوان با پوشش اسلام به استثمار وفریب مردم وکسب منفعت مادی پرداخت
H.k
پلیدترین حکومتی که تاریخ بشر به خودش دیده. این بهترین توصیف جمهوری‌اسلامی است.


نام نویسی   |   ورود