برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

امانت

/'amAnat/

مترادف امانت: بسته، سپرده، ودیعه، درستکاری، راستی، زنهار

متضاد امانت: خیانت

برابر پارسی: سپردگانی، سپرده
امانت
ودیعه
امانت دار
امین
در امانت روا نیست
خیانت
به فرمایش پیغمبراسلام (ص)••• نگهبان و امانتدار اموال شوهرش میباشد و در این باره مسئولیت دارد
زن
ضدامانت
خیانت
سروش دباغی
ودیعه
شهریار آریابد
در پهلوی " ایرمان " برابر نسک فرهنگ برابرهای پارسی واژگان بیگانه از ابوالقاسم پرتو .
علی دوستی نوگورانی
ودیعت
علی باقری
امانت: [اصطلاح کتابداری]۱- فرایند ثبت کتاب یا سایر موادی که به نام شخص امانت گیرنده و واسپاردن به او. ۲-اجازه استفاده کردن از چیزی مانند: کتاب و... به شخصی.
علی دوستی نوگورانی
سپرده


نام نویسی   |   ورود