برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

آزمایش

/'AzmAyeS/

مترادف آزمایش: آروین، آزمون، امتحان، تجربه، تمرین، مانور، محک، مسابقه، مشق، محنت، فتنه
آزمایش
رون
آزمایش لباس
پرو
آزمایش و امتحان
تست
تنها شاتل فضایی شوروی بود که بطور کامل ساخته و در مدار زمین آزمایش شد
بوران
صحرایی در آمریکا برای آزمایش هسته ای
نوادا
امتحان | آزمایش
رون
تجربه و آزمایش
رون
ترشی آزمایشگاهی
اسید
ترشی آزمایشگاه
اسید
صحرای آزمایشات آمریکا
نوادا
ظرف آزمایش
بوته
ظرف آزمایشگاه
ارلن
ظرف آزمایشگاهی
ارلن
ظرف شیشه ا ی آزمایشگاه
بالن
ظرفی در آزمایشگاه
ارلن
عملیات جنگی آزمایشی
مانور
لوله مدرج آزمایشگاه
بورت
کوره آزمایشگاهی
اون
آزمایشگاه
لابراتور
از تیغه های آزمایشگاهی
لامل
از ظروف آزمایشگاهی
بورت
ایلیا
انجام کار یا کارهایی برای شناخت دانش، ارزش، شایستگی یا ویژگی های کسی یا چیزی؛ و یا درخواست کاری از کسی و یا گذاشتن او در شرایطی برای نشان دادن میزان دانش، شایستگی یا ایمان او به خودش برای تشویق او به کوشش برای دستیابی به دانش، ارزش و شایستگی بیشتر و دادن جایگاهی به او بالاتر از آن چه که هست.
تاشبور
در زبان ترکی استانبولی می شود: دنی
علی باقری
آزمایش EXPERIMENT :[اصطلاح جامعه شناسی]روش تحقیقی که در آن متغیرها را می توان به شیوه ای کنترل شده و نظام یافته، یا در وضعیتی مصنوعی که به وسیله ی پژوهشگر ایجاد می شود یا در محیطهایی که به طور طبیعی به وجود می آیند تحلیل کرد.
منبع https://rasekhoon.net
حمیدرضا دادگر_فریمان
امتحان،تست،رون،آزمون،آروین، تجربه، تمرین، مانور، محک، مسابقه، مشق، محنت، فتنه


نام نویسی   |   ورود
پارچه گرامی