برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.
شبکه مترجمین ایران

آداش


برابر پارسی: هم نام
آداش
همنام, هم اسم

-- شما نخستین باشید --نام نویسی   |   ورود