برای انتخاب دیکشنری یا لغتنامه، اینجا را کلیک کنید.

جغد

فهرست واژگان درپیوند با جغد