گزارش ذخیره

A Few در مقابل A Little و Some | تمرین زبان انگلیسی - مارک کولک


کانال مارک کولک کانال مارک کولک
٨٦٢,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١١/٠٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:43 گران بود! (مواد غذایی)
05:03 تمرین بیشتر

فرستادن