گزارش ذخیره

داستان دکتری که از مرگ سرپیچی کرد - ایزولت گیلسپی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/١٢/٢٢ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن