گزارش ذخیره

چگونه به عنوان یک دانشجو در ایالات متحده شغلی پیدا کنید (در دانشگاه رویاییتون پذیرفته شوید)


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠١/٢٩ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:55 مشاغل خوابگاهی
01:50 دوره های کارآموزی
05:20 ویزای O1
08:22 قرعه کشی H1B
10:00 استخدام در سیلیکون ولی
12:24 قرعه کشی گرین کارت

فرستادن