گزارش ذخیره

اختصارات متن: 100 مخفف پیامک محبوب به زبان انگلیسی | اس ام اس و زبان اینترنت


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/١٠ (٥ سال قبل)

فرستادن