گزارش ذخیره

100 کلمه رایج انگلیسی - واژگان مبتدی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٠/١٠ (٥ سال قبل)

00:00 مقدمه
06:20 صفت
10:54 بعد از

فرستادن