گزارش ذخیره

واژگان انگلیسی | 5 مرحله برای یادگیری آسان افعال عبارتی


کانال آنگلو لینک کانال آنگلو لینک
١,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٢/٢٦ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:52 آیا باید افعال عبارتی را مطالعه کنیم؟
01:15 آیا باید از افعال عبارتی استفاده کنیم؟
01:40 چگونه آنها را به طور موثر مطالعه کنیم
02:06 مرحله 1: آن را روی فلش کارت بنویسید.
02:33 مرحله 2: فعل را در یک فرهنگ لغت آنلاین جستجو کنید.

فرستادن