گزارش ذخیره

انگلیسی زبانان بومی این را نمی گویند | اشتباهات گرامر در زبان انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٦/٠٢ (١ سال قبل)

00:00 اشکالی ندارد.
00:52 نگویید "Congratulations!" در روز تولد کسی
03:14 نگویید �I'll cook myself tonight�.
04:22 PICK UP در مقابل PICK
05:08 SINCE در مقابل FOR
05:51 LOAN در مقابل BORROW
06:44 نگویید "My cousin is having three cats."
07:34 ME TOO در مقابل ME NEITHER
08:30 ابتدا قوانین را یاد بگیرید، سپس یاد بگیرید چگونه آنها را بشکنید
09:38 Is در مقابل are
10:36 Less در مقابل fewer
11:28 Good در مقابل well
12:17 "Each" به یک فعل به شکل مفرد نیاز دارد
13:15 سوالات
14:05 آیا شما باید این اشتباهات را انجام دهید
14:57 هر جمله باید موضوعی داشته باشد
16:55 یک منبع برای یادگیری زبان انگلیسی
19:29 همه افراد غیر بومی این کار را انجام می دهند
20:24 من چیزی نمی دانم
21:07 به من بگو
22:07 من در انگلستان / آمریکا / امارات متحده عربی تحصیل می کنم
23:27 من 25 سال دارم
24:07 میشه برای من توضیح بدهید…؟
26:03 چگونه در انگلیسی [word] را صدا می زنید؟
28:14 ساختن اسامی غیرقابل شمارش قابل شمارش
29:56 استفاده از ترتیب اشتباه صفت ها
31:47 با دوره ما یک دوست مطالعه پیدا کنید
33:35 موافق با منفی
35:06 هیچ کس نمی گوید "I want to go to USA"
37:37 یک جمله را با حرف اضافه تمام کنید
38:29 Data is در مقابل data are
39:37 I'm good در مقابل I'm well
41:41 You and me در مقابل you and I
42:21 شروع یک جمله با "hopefully"
43:18 استفاده از �they� به عنوان ضمیر مفرد
44:11 بومیان این اشتباهات را مرتکب می شوند
45:29 سوالات
46:56 با دوره ما زبان انگلیسی خود را تقویت کنید
48:00 ترتیب واژه ها
49:49 منفی دوگانه
53:03 Who در مقابل Whom

فرستادن