گزارش ذخیره

صحبت کردن به انگلیسی - سلام و خداحافظی، رسمی و غیر رسمی


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٨٧/٠٧/١٤ (١٥ سال قبل)

فرستادن