گزارش ذخیره

POWER یا STRENGTH؟ واژگان گیج کننده انگلیسی


کانال اممم انگلیش کانال اممم انگلیش
٥,٣١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٢/١٧ (٥ سال قبل)

فرستادن