گزارش ذخیره

آموزش زبان انگلیسی | اصلاح کننده های بریتانیایی!


کانال پاپا کانال پاپا
١,٥٣٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٩/١٨ (٩ ماه قبل)

00:00 فقط من درخشان و خنده دار هستم
00:59 نحوه استفاده از "WELL"
02:18 نحوه استفاده از "PROPER" فعل/اسم/صفت
03:57 نحوه استفاده از "MASSIVE"
04:29 نحوه استفاده از "UTTER" و "ABSOLUTE"
05:55 نحوه استفاده از "RIGHT" اسم

فرستادن