گزارش ذخیره

20 کلمه ای که به راحتی گیج می کنند - نگران نباشید - افراد بومی همیشه اینها را اشتباه می گیرند


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٢/١٩ (١ سال قبل)

فرستادن