گزارش ذخیره

آیا سیاهچاله را می توان نابود کرد؟ - فابیو پاکوچی


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٢/٢٦ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی

00:00 مقدمه
01:10 تشعشعات هاوکینگ
01:44 ذرات مجازی
02:37 ترمودینامیک
03:09 چقدر زود

فرستادن