گزارش ذخیره

انگلیسی در 6 دقیقه - 'تکنولوژی 2' کلاس بزرگ انگلیسی! سی دقیقه واژگان جدید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٤ (١١ ماه قبل)

00:00 به متاورس خوش آمدید
06:05 الگوریتم ها
12:09 معنا بخشیدن به سرشماری
18:13 کمک دیجیتال برای نابینایان
24:18 what can and can't it do?

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٥ ماه قبل