گزارش ذخیره

چگونه می توان پلی ساخت که 100 سال دوام بیاورد؟


کانال داگ و آموزش انگلیسی کانال داگ و آموزش انگلیسی
٦١٦,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/١٠ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:31 پل بروکلین
03:59 امیلی روبلینگ
06:05 خلاصه

فرستادن