گزارش ذخیره

انگلیسی تجاری: معامله را جوش دادن - مذاکره به زبان انگلیسی!


کانال کانسیل بریتیش کانال کانسیل بریتیش
٥٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠١/١٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:35 به یک سازش بیایید
01:13 دوره خنک شدن
01:55 پیگیری

فرستادن