گزارش ذخیره

چگونه به 5 مورد از رایج ترین سوالات مصاحبه شغلی پاسخ دهیم؟


کانال انگلیسی با جیمز کانال انگلیسی با جیمز
٤,٦٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٧/٢٩ (١ سال قبل)

00:00 5 سوال رایج مصاحبه شغلی – و نحوه پاسخ به آنها
01:20 1. از خودتان بگویید
04:02 2. چگونه در مورد شغل/شرکت شنیدید؟
06:28 3. انتظارات شما از حقوق چیست؟
08:15 4-کار مستقل یا تیمی؟
09:58 5. چرا در طول ... کار نکردید؟
14:41 آسانسور
15:44 محدوده حقوق
16:40 پیشنهاد کار
17:02 انتظارات حقوق
18:30 مشق شب
21:04 نقل قول روز

فرستادن