گزارش ذخیره

گرامر انگلیسی خود را در یک ساعت بهبود دهید | گرامر پایه انگلیسی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٨/١١ (١ سال قبل)

00:00 1 ساعت گرامر
00:29 حروف اضافه
01:15 at vs. in
04:20 in vs. on vs.
06:41 to vs. than
07:22 in vs. into
07:58 for vs. since
08:50 agree with vs. agree to
09:28 چه زمانی از �to� استفاده کنیم
11:35 چه زمانی از "for" استفاده کنیم
13:18 to vs. for
16:38 at vs. in vs. on
26:24 گرامر پایه
27:15 بخش هایی از سخنرانی
30:48 یک منبع برای یادگیری گرامر
31:51 زمان های پایه
33:23 ترتیب واژه ها
34:46 آیا مقالاتی به زبان خود دارید؟
44:23 زمان ها
53:57 ماضی نقلی

فرستادن