گزارش ذخیره

لهجه بریتانیایی خود را بهبود بخشید | 5 بار تلویزیون آمریکایی لهجه بریتانیایی را اشتباه گرفت!


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٤/٢٨ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:55 دوستان
05:35 مسترکلاس رایگان
06:15 جیمز فرانکو
07:21 لیندسی لوهان
10:29 چطور هستید
11:19 اضطراری

فرستادن