گزارش ذخیره

نحوه یادگیری زبان انگلیسی: برای مبتدیان!


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٣/٠٢ (٣ سال قبل)

00:00 مقدمه
01:49 واژگان را یاد بگیرید
02:30 بهبود گوش دادن
03:38 تلفظ را تمرین کنید
04:55 گرامر را یاد بگیرید
08:16 از Duolingo استفاده کنید

فرستادن