گزارش ذخیره

بیش از 150 هوموگراف رایج - کلمات گیج کننده با املای یکسان اما بیش از یک معنی


کانال 7 ای اس ال کانال 7 ای اس ال
٢,٢٢٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/٠٣/٢١ (٥ سال قبل)

00:19 Quarter
00:47 Bat
01:17 Bank
01:46 Bar
02:17 Desert
02:47 Left
03:38 Letter
04:40 Minute
05:10 Novel
05:39 Right
06:09 Ring
06:56 Sign
07:27 Tie
07:57 Watch
08:28 Firm
08:59 Fly
09:28 Tear
10:17 Bass
10:46 Capital
11:17 Chest
12:50 Fall

فرستادن