گزارش ذخیره

چگونه 100 کلمه مهم را در انگلیسی تلفظ کنیم


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/١٠/١٥ (٦ سال قبل)

فرستادن