گزارش ذخیره

Come Down, Go Ahead, Go Up - متداول ترین افعال عبارتی (31-33)


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/١٠/١٦ (١ سال قبل)

00:00 مسابقه مروری
03:45 نکاتی برای یادگیری افعال عبارتی
05:25 (#31) come down
07:47 (#32) go ahead
09:28 (#33) go up
11:56 33 مورد از رایج ترین افعال عبارتی را مرور کنید

فرستادن