گزارش ذخیره

آیا زندگی بی معنی است؟ و سوالات پوچ دیگر - نینا مدوینسکایا


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٣١ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن