گزارش ذخیره

تاریخ زشت: اردوگاه های حبس آمریکایی ژاپنی - دنشو


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٨/٠٧/٠٩ (٤ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن