گزارش ذخیره

5 تفاوت کلیدی بین تلفظ انگلیسی و تلفظ آمریکایی


کانال آکسفورد آنلاین کانال آکسفورد آنلاین
٢,٨٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٣/١٧ (٦ سال قبل)

فرستادن