گزارش ذخیره

100 کلمه رایج انگلیسی با جملات نمونه


کانال مرکز یادگیری زبان کانال مرکز یادگیری زبان
١٥٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٥/١٩ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:28 اسم ها
04:15 افعال
09:06 صفت

فرستادن