گزارش ذخیره

90 درصد از زبان آموزان انگلیسی نمی توانند این کلمات را به درستی تلفظ کنند


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٥/٠٧ (٣ سال قبل)

01:59 Tough
03:47 Homophones
04:02 Not Homophones
04:28 Learn More
05:03 Stress Change
05:47 Suffixes
06:26 Fool Able
07:11 Age
07:45 The Schwa Sound
09:23 Chocolate
09:55 Minimal pairs
10:20 Examples of minimal pairs
11:05 Numbers
12:27 This and These
12:52 Literally
13:17 Hierarchy
13:40 Entrepreneur

فرستادن