گزارش ذخیره

چگونه ویزای آمریکا را گرفتم و به آمریکا نقل مکان کردم - هزینه، اسناد، جدول زمانی


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٦/٠٤/٢٤ (٦ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:31 داستان زندگی
04:36 انتشارات
05:39 توصیه ها

فرستادن