گزارش ذخیره

انواع مدارس: دولتی، خصوصی و سایر گزینه ها در ایالات متحده


کانال انگلیسی با جنیفر کانال انگلیسی با جنیفر
١,٠٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٢/٢٥ (١١ ماه قبل)

00:00 معرفی
00:44 مروری سریع بر سیستم آموزشی ایالات متحده
01:59 عنوان درس
02:04 چه زمانی تحصیل در ایالات متحده رایگان است؟
02:25 مدرسه دولتی چیست؟
02:50 انواع مدارس دولتی مدارس دولتی عادی
03:21 مدارس جامعی. مدارس خصوصی
04:11 مدارس حرفه ای
04:26 مدارس مگنت
04:49 کالج - مدارس دولتی - شهریه کالج
06:49 مدارس محلی
07:18 مدارس دینی/مدارس با گرایش مذهبی
07:44 مدرسه خانگی
08:29 مدرسه آنلاین
09:04 مسابقه - 8 سوال

فرستادن