گزارش ذخیره

آیلتس رایتینگ تسک 2 نمره 9 نکته برای سوالات مستقیم ، 2022


کانال رز آیلتس کانال رز آیلتس
٦٧٣,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/٠٣/١١ (١ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:45 سوال مستقیم
05:55 نکات

فرستادن