گزارش ذخیره

آزمون تمرین آیلتس با سریال های تلویزیونی


کانال آموزش انگلیسی با سریال کانال آموزش انگلیسی با سریال
٦,٤٦٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٨/٢٩ (٢ سال قبل)

00:00 مقدمه
02:00 حد وسط
15:15 سطح زبان انگلیسی

فرستادن