گزارش ذخیره

آشنایی با صفت های مقایسه ای و صفت های عالی| گرامر انگلیسی برای مبتدیان


کانال کلاس انگلیسی 101 کانال کلاس انگلیسی 101
٧,١٤٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/١٨ (١٠ ماه قبل)

فرستادن