گزارش ذخیره

تسلط بر 400 واژه در 2 ساعت


کانال انگلیسی با ونسا کانال انگلیسی با ونسا
٤,٦٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠٠/٠٤/٠٤ (٢ سال قبل)

00:00 واژگان خانه
26:35 واژگان آشپزخانه
16:22 واژگان حمام
36:50 واژگان تمیز کردن

فرستادن