گزارش ذخیره

8 کاری که هر زبان آموز انگلیسی باید روزانه انجام دهد


کانال لینگومارینا کانال لینگومارینا
٧,١٨٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٧/١٠/٢٤ (٤ سال قبل)

00:00 مقدمه
00:21 فن آوری
02:53 نوت بوک
05:59 از خانه کار کنید
09:20 به کتاب های صوتی گوش دهید

فرستادن