گزارش ذخیره

"جابرووکی": یکی از بهترین قطعات مزخرف ادبیات


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/٠٦/٢٧ (٣ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن