گزارش ذخیره

چگونه گوشی پزشکی اختراع شد | - جسیکا اورک


کانال تد کانال تد
١٨,٠٠٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٥/١٠/٠٩ (٦ سال قبل)

مطالب علمی و آموزشی کوتاه و مفید به زبان انگلیسی
فرستادن