گزارش ذخیره

5 روش هوشمند برای بهبود مهارت های مکالمه انگلیسی


کانال موفقیت در مکالمه کانال موفقیت در مکالمه
٢,٣٥٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٣٩٩/١٢/١٦ (٢ سال قبل)

00:00 خوش آمدی
00:57 مقدمه
02:23 صحبت کردن را با گوش دادن یاد بگیرید
06:05 تکرار و شعبده بازی
11:52 روی تکه ها تمرکز کنید
15:29 از منطقه امن خود خارج شوید
18:20 خود را در انگلیسی طبیعی غرق کنید

فرستادن