گزارش ذخیره

انگلیسی در 6 دقیقه - "حیوانات" و واژگان جدید!


کانال آموزش انگلیسی بی بی سی کانال آموزش انگلیسی بی بی سی
٤,٧١٠,٠٠٠ دنبال کننده ١٤٠١/١٠/٠٩ (١١ ماه قبل)

00:00 آیا حیوانات خانگی ما به ما اهمیت می دهند؟
06:06 اختاپوس چقدر باهوش است؟
12:10 نجات کرگدن های سفید
18:12 Rabbits
24:17 آیا سیاست شامپانزه مانند ماست؟

فرستادن

قهوه - چالش واژگان
قهوه - چالش واژگان
٧ ماه قبل